Nieuw

 

Toezichtdynamica

Auteur Marc van Ooijen volgde een jaar lang drie Raden van Toezicht in de gezondheidszorg. Hij was een jaar aanwezig bij al hun vergaderingen en interviewde aan het einde van die periode alle toezichthouders en bestuurders.

De discussie over governance is tot nu toe vooral gericht op de ontwikkeling van spelregels voor goed bestuur, de governance-code. In ‘Toezichtdynamica’ staat het spelconcept centraal: hoe functioneren de Raden van Toezicht in de dagelijkse praktijk en welke relatie hebben zij met de Raad van Bestuur?

Dit levert nieuwe inzichten op, ook omdat bijna al het bestaande onderzoek is gebaseerd op enquêtes of analyses van jaarverslagen. Zo bleek dat Raden van Toezicht meer dan 90% van hun tijd besteden aan het zich laten informeren. Ook kan worden vastgesteld dat de zogenaamde ‘soft-controls’ nog te vaak onderbelicht worden in het toezicht. 

Lees meerHier verkrijgbaar
 
 

Serie 'Kennis moet je delen'

ICT-uitgaven van het NetwIT-platform woningcorporaties
  
 
Titels: Een andere kijk op informatiebeleid, Effecten van anders werken, Sturing en toezicht die er toe doen, Business & ICT Alignment, Kosten en baten van ICT, Bedrijfs- en ICT-architectuur en ICT optimaal georganiseerd?

Meer:

Van A tot ZZP Klant in Zicht, ebook, Medem Publishing Professioneel Coachen, Loek Wijchers, Holland Consulting, Medem Publishing
HR Toolbox, Medem Publishing, Jacco van den Berg Handboek Personeel, Bertine Dragtsma, Medem Publishing Peters Principes, Medem Publishing, Peter van Eijk Tulpenmanie, beurs, Mackay, bubbles
       
 

Uw uitgave hier?

 
Graag verzorgen wij uw zakelijke of academische uitgave. 

©2019 - MEDEM Publishing
Pluuthaven 37, 3891 AW Zeewolde, Tel.: +31 (0)84-4307659, Fax: +31 (0)84-7234435, KvK-nr. 32154228