Nieuw

 

Een andere kijk op informatiebeleid


Het is voor elke organisatie een kunst om strategie en uitvoering op elkaar af te stemmen. ICT speelt hierin een rol: ook daar is, idealiter, sprake van 'functional integration'. Dit boek behandelt de theorie en praktijk van Business-IT alignment, vanuit het startpunt van de organisatie (producten/diensten, markt, wet-en regelgeving.) Dan kiezen we systemen waar de organisatie behoefte aan heeft. Dit lijkt voor de hand te liggen, maar is in de praktijk niet zo gemakkelijk, omdat de eisen en wensen die we aan de systemen stellen in de loop van de tijd nogal veranderen. In het tweede deel van dit boek geeft een aantal corporaties een inkijkje in de wijze waarop zij in de praktijk hun informatiesystemen hebben aangepast aan de eisen van de tijd.

Hier verkrijgbaar
Serie 'Kennis moet je delen'

ICT-uitgaven van het NetwIT-platform woningcorporatiesTitels: Effecten van anders werken, Sturing en toezicht die er toe doen, Business & ICT Alignment, Kosten en baten van ICT, Bedrijfs- en ICT-architectuur en ICT optimaal georganiseerd?

 
Van A tot ZZP Klant in Zicht, ebook, Medem Publishing Professioneel Coachen, Loek Wijchers, Holland Consulting, Medem Publishing
HR Toolbox, Medem Publishing, Jacco van den Berg Handboek Personeel, Bertine Dragtsma, Medem Publishing Peters Principes, Medem Publishing, Peter van Eijk Tulpenmanie, beurs, Mackay, bubbles
       


Uw uitgave hier?


Graag verzorgen wij uw zakelijke of academische uitgave. 

Het laatste e-publishing nieuws

©2015 - MEDEM Publishing
Pluuthaven 37, 3891 AW Zeewolde, Tel.: +31 (0)84-4307659, Fax: +31 (0)84-7234435, KvK-nr. 32154228